EMTS

Mesinduse tõuaretustöö eesmärgiks on varustada Eesti mesilad meie kliimale vastavaks aretatud kvaliteetsete tõuemadega, et tagada mesinduse jätkusuutlikkus. Varasemad kogemused on näidanud, et sisse toodud tõuemadest kõik ei sobi meie kliimasse (pikk ja raske talv, kiiresti vahelduvate sooja- ja külmaperioodidega). Mesinduse tõuaretööd on plaanis läbi viia kraini, itaalia ja Buckfasti tõuga. Need on Euroopas ja Põhjamaades levinuimad mesilastõud ja kasutusel ka praegu Eestis. Mesinduse tõuaretuse jaoks on äärmiselt vajalikud piirkonnad kus saab teha puhaspaarumist. Nendeks sobivad kõige paremini väikesaared ja laiud. Buckfasti paarlana on kasutusel mandri ja Muhu saare vahel olev Kesselaid, Kraini kasutab puhaspaarlana Abruka saart ja Itaalia mesilaste puhaspaarlana on Peipsi järves Piirissaar. Täiendava võimalusena kasutatakse mesilasemade seemendamist.

Leave a Reply